Névadónkról

Kótai_LajosKótai Lajos

néptanító
/1906 – 1996/

1906. augusztus 23-án született Lábod községben. Szülei Kótai József földmûves és Vidák Julianna. A család 4 fiú gyermeke közül ő volt a harmadik. Elemi iskoláit szülőfalujában, a polgárit Nagyatádon, a tanítóképzőt Csurgón végezte. 1926-tól tizenöt évig az endrőczi községi iskolában tanított. 1941. október 1-jétől Lábodon kántortanító, majd 1947. decemberében az iskola igazgatója lett.
1948-ban kötött házasságot Sipicki Anna tanítónővel. Házasságukból három gyermek született. Az államosítás után az egyesített katolikus és református iskola igazgatója, emellett tanfelügyelő.
1950-ben – kántori munkája miatt – felmentették iskola igazgatói beosztásából, de a tantestületben pedagógusként tovább dolgozott. Még ebben az évben szaktanítói oklevelet szerzett számtanból, kémiából és fizikából, majd 1952-ben matematika – kémia szakos általános iskolai tanár lett. A nagyatádi járásban ő volt az első általános iskolai tanár végzettségű pedagógus. A matematikát tanító nevelők továbbképzését vezette.
Kórusvezetői tanfolyamot végzett, a Megyei Pedagógus Kórus alapító tagja volt. Tapasztalatait felhasználva szervezte meg Lábodon a 40 tagú férfi kórust, melyet 10 évig vezetett. A keszthelyi országos versenyen a kórus bronz minősítést ért el.
A Kaposvári Mezogazdasági Technikum Lábodi Állami Gazdasághoz kihelyezett tagozatán négy évig tanított. Ez időszakban a kórus tagjai közül többekkel végeztette el a 7. és 8. osztályt, közülük 25-en leérettségiztek.
Két ciklusban a Községi Tanács tagjaként dolgozott. 1964-ben a Mûvelõdési Ház avatásakor a Szocialista Kultúráért Érdemérmet kapott.
1967. szeptemberétől nyugdíjas lett, de októberben megbízták a Kultúrotthon vezetésével. 3 éves munka után további 3 évig a kuntelepi és a lábodi iskolában tanított.
Nyugdíjazása után még 13 évig dolgozott. 1976-ban aranyoklevelet, 1986-ban gyémánt oklevelet, majd 1991-ben vasoklevelet kapott. 1994-ben elsőként választották Lábod díszpolgárává.
1996. május 20-án életének 90. évében hunyt el szülőhelyén, Lábodon.

Facebook Kommentek