Rendezvényeink

Főbb eseményeink

Erdei iskola

Az erdei iskola olyan sajátos tanulásszervezési forma, amelyre jellemző, hogy

  • az iskola tantervének integráns részét képezi;
  • a megismerés tárgya az erdei iskola helyszínének természeti, épített és szociokulturális környezete;
  • a program megvalósítása a tanulók aktív, cselekvő tevékenységére alapoz;
  • az ismeretszerzés folyamatát elsősorban kooperatív tanulási technikákra, a projektmódszer alkalmazására építi;
  • kihasználja az együttes tevékenységekben rejlő szocializációs lehetőségeket.

 

Az erdei iskola nem azonosítható valamelyik nevelési területtel. E kifejezés a tanulásszervezésre vonatkozik, nem annak tartalmára vagy módszereire. Az erdei iskolának nem csak az oktatás a célja.Attitűdformáló ereje akkor van igazán, ha a színhely sajátos atmoszféráját, miliőjét sem hagyjuk figyelmen kívül. Ne csak tanítani akarjunk! Az erdei iskola izgalmas játékszín is egyben. Tanulóink a Sziágyi Erdei Iskolában szereznek felejthetetlen emlékeket. Az iskola tulajdonosa, üzemeltetője: SEFAG Nagyatádi Erdészete.
(Sefag Faipari és Erdészeti Zrt.)

 

Kótai nap

Minden év október hónapjának közepén iskolánk névadójára emlékezünk. Ezen a napon iskolánk területén különböző foglalkozások mellett játékos-sportos vetélkedőn vehetnek részt tanulóink. A jól megszervezett remek hangulatú rendezvényen, a szülőket is szívesen látjuk.

Alapítványi bál

Minden év novemberében megrendezésre kerül a Szülők a Gyermekekért Alapítvány hagyományos bálja. A zenés-táncos est jó alkalom a szülők és az iskola dolgozóinak közelebb kerülésére, megismerkedésére. A bál bevételét új eszközök vásárlására fordítják a gyerekek számára.

Karácsonyi műsor

A téli szünet előtti utolsó tanítási napon az 1-8. évfolyam tanulói ünnepi műsort adnak az iskolában és a kultúrházban. A gyerekek énekkel, tánccal, versekkel köszöntik a közelgő ünnepet.

Az elmúlt időszakban mindenki karácsonya címszó alatt a településen található civil szervezetekkel közösen egy nagyobb volumenű előadásra került sor.

Iskolai karnevál

Minden évben a nagyböjt előtti utolsó héten az iskola tanulói farsangi mulatságon vesznek részt. A rendezvényen osztály- és egyéni szinten is összemérhetik a jelmezeik szépségét, ötletességét.

Március 15.

Iskolánkban minden évben megemlékeznek az 1848 – 49 -es forradalom és szabadságharc eseményeiről. Az ünnepi műsort az 5 – 6. osztályosok adják, és nem csak az iskolai ünnepélyen, de a faluban rendezett megemlékezésen is bemutatják azt.

 

Föld napja

Iskolánk a 2010/11-es tanévtől elnyerte az ökoiskola címet. A környezettudatosabb életvitel kialakításához járulnak hozzá az ökoiskolák iskolafejlesztő munkájuk során azzal, hogy a jövő generációk nevelése során a környezettudatosan cselekvő állampolgár eszményképét tartják szem előtt. Egy ökoiskola abban különbözik egy átlagos iskolától, hogy nem csak a tanításban érvényesülnek a környezeti nevelés, a fenntarthatóság pedagógiájának elvei, hanem az iskolai élet minden területén; az iskola működtetése terén éppúgy, mint a gyerekek étkeztetése vagy a táborok szervezése során. Az iskolai munkához több szálon kapcsolódik a helyi közösség. A helyi környezeti értékek és gondok részét képezik az iskola pedagógiai munkájának, a helyi pedagógiai programba beágyazottan. Szelektíven gyűjtjük a polietilén palackokat, a használt elemet, az alumínium dobozokat. Minden évben papírgyűjtést szervezünk, és játékos feladatok keretében megemlékezünk a Föld napjáról.

 

Gyereknap

“Magyarországon a Gyermeknapot minden évben májusban, az utolsó vasárnapon tartják. Célja, hogy felhívja az emberek, a világ figyelmét a gyermekek jogaira, helyzetére.” Intézményünkben a Diákönkormányzat szervezésében lebonyolításra kerülő iskolai szintű rendezvény. A nevelőink mindent megtesznaek azért, hogy a tanulóink a lehető legjobban érezzék magukat ezen a naponn. Rengeteg foglalkozás, versenyfeladat, vetélkedő és számos jobbnál jobb játék kerül ilyenkor előtérbe.

Facebook Kommentek