Aktuális

Járványhelyzettel kapcsolatos aktuális adatokat:

(Az adatok naponta frissülnek)

Igazoltan fertőzött diákok száma: 0

Igazoltan fertőzött dolgozók száma: 0

Hatósági házi karanténban levő diákok száma: 0

Hatósági házi karanténban levő dolgozók száma: 0

Rendkívüli szüneten lévő osztályok száma: 0

Tantermen kívüli digitális oktatásban résztvevő osztályok száma: 0Beiratkozással kapcsolatos információk:
BEIRATKOZÁS 2021/2022Tisztelt Szülők! Kedves Gyerekek!

Iskolánkban az alábbi járványügyi intézkedések kerültek foganatosításra:

 • az intézménybe csak tanulók, alkalmazottak, hivatalos ügyet intézők léphetnek be
 • az intézménybe való belépés szülő részére csak nagyon indokolt esetben lehetséges előre egyeztetett időpontban, a szociális távolságtartás betartásának szabályaival, megfelelő távolságtartással, maszkban (első osztályos tanulók szülei szeptember első két hetében)
 • folyosón, közösségi terekben kötelező a maszk használata
 • krónikus betegségben szenvedő gyermek orvosi igazolással távol maradhat
 • a szülői értekezletek online kerülnek lebonyolításra
 • a tanulmányi versenyek online kerülnek lebonyolításra
 • rendszeres, alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást végzünk a kiadott takarítási utasításnak és a Nemzeti Népegészségügyi Központ ajánlásának megfelelően
 • az intézmény bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk a használatának fontosságára való figyelemfelhívással együtt
 • a szociális helyiségekben a szappanos kézmosási lehetőséget és a megfelelő mennyiségű papírtörölközőket folyamatosan biztosítjuk
 • osztályfőnöki óra keretében megfelelő tájékoztatás nyújtunk tanulóinknak a személyes higiéné alapvető szabályairól
 • köhögési etikett”-et sajátíttatunk el a gyermekek részére
 • a napi többszöri fertőtlenítési folyamat során a kézzel gyakran érintett felületeket vírusölő hatású szerrel fertőtlenítjük
 • a zárt helyiségekben folyamatos, vagy rendszeres fokozott intenzitású természetes szellőztetést végzünk
 • az étkezőt rendszeresen, vírusölő szerrel fertőtlenítjük (tízóraizások, ebéd és uzsonna után – napi 4 alkalommal)
 • sorban állás esetén a megfelelő távolság betartásának elősegítése érdekében a padlón jól látható jelöléseket helyeztünk el
 • fertőzés tüneteinek észlelésekor a tünethordozó elkülönítésre kerül, majd az iskolatitkár értesíti a szülőt / iskolaegészségügyi orvost
 • az alsó és felső tagozatos tanulóink az óraközi szünetekben elkülönítve tartózkodnak

Kérem, hogy amennyiben gyermekén betegség tüneteit észleli (láz, hányás, orrfolyás, köhögés) úgy vegye fel a kapcsolatot a háziorvosával és csak akkor hozza iskolába gyermekét, ha az orvos igazolta, hogy közösségbe jöhet!


Tisztelt Szülő / Tisztelt Gondviselő!

Tájékoztatjuk, hogy az RSZTOP-2.1.1-16-2017-00001 azonosítószámú, „Alapvető fogyasztási cikkek biztosítása szegény gyermekes családok számára” című projekt keretében a 2019/20-as tanévben tanszercsomagok kiosztására kerül sor. A projekt által érintett intézmény képviselőjeként tájékoztatom, hogy a projektben foglalt feltételeket (halmozottan hátrányos helyzet) alapul véve az Ön gyermeke(i) számára is kiosztásra kerül az ingyenes tanszercsomag.

Fentiekre figyelemmel jelezzük, hogy gyermeke(i) számára az alapvető tanszereket tartalmazó tanszercsomag vásárlása erre a tanévre nem szükséges.

A kiosztás a tankönyvekkel együtt történik.

Tájékoztatjuk, hogy a tanszercsomag átvételéhez a gyermek TAJ száma és OM (oktatási) azonosítószáma szükséges, így az étvételkor ezen igazoló iratokat, kérjük hozza magával. A tanszercsomagok az átadás-átvételi jegyzőkönyvben foglalt adatok megadását követően, a kedvezményezett gyermek képviseletében a szülő által történő aláírást követően vehetőek át. Tájékoztatjuk, hogy az átadás-átvételi jegyzőkönyvben megadott személyes adatokat a Klebelsberg Központ kizárólag az RSZTOP-2.1.1-16-2017-00001 azonosítószámú Európai Uniós projekt megvalósításával összefüggő feladatainak végrehajtása céljából kezeli, az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, rendelkezéseinek megfelelően, a projekt zárását követő fenntartási időszak végéig.

Sikeres tanévet!


Etika, Hit- és erkölcstan oktatás

“A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 35. § (1) Az állami általános iskolában az etika óra vagy az e helyett választható, az egyházi jogi személy által szervezett hit- és erkölcstan óra a kötelező tanórai foglalkozások része.”

A leendő elsősök szüleinek április 30-ig kell, a többi  évfolyamon tanuló diákok szüleinek május 20-ig lehet nyilatkozni arról, hogy az etika vagy a hit- és erkölcstan tantárgyat választják. A hit- és erkölcstan oktatását a történelmi egyházak hitoktatói végzik.
Iskolánkban a következő egyházak jelezték szándékukat a hit- és erkölcstan oktatására:

Római Katolikus Egyház

Bognár Tamás plébános

7551 Lábod, Iskola utca 2.

Magyarországi Református egyház

Andrási Károlyné Tóth Franciska Ilona lelkész

7551 Lábod, Kossuth utca 116.

Hit Gyülekezete

Petrőcz László


Az internet veszélyei: Tájékoztató letöltése


Iskolafogászat:

Péntek: 8.00 – 13.00
Geck Fogorvosi Bt.
7551 Lábod, Kossuth u. 94.

Facebook Kommentek